Friday, February 6, 2009

รวมบทสวดมนต์และคาถา..

http://board.palungjit.com/archive/index.php/f-125.html

พระคาถา พระสยามเทวาธิราช (เสียงพระสวด พร้อมคำอ่าน)
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (เสียงสวด พร้อม คำอ่าน)
พระคาถา บูชาดวงชะตา (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
พระคาถา ถวายพรพระ (พาหุง) (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
พระคาถา ชินบัญชร (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
พระคาถา มงคลจักรวาลใหญ่ (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
พระคาถา ธรรมจักรกัปปวัตณสูร (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
บทสวด นะโมฯ และ พุทธธัง (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)
คาถาเงินล้าน (เสียงสวด)
พระคาถาต่ออายุ
พระคาถาใช้ภาวนาแทนพุธโธเพื่อเสริมกำลังปราบกิเลสมาร
คาถาค้าขายดี
พระคาถาอุณหิสสวิชะยะเพื่อต่ออายุปัดเป่าโรค
พระคาถาโสฬสมงคลกันคุณไสยกันภัยค้าขายดี
พระคาถานกยูงทองแคล้วคลาดปลอดภัยจากโจรบังตาโจร
พระคาถาใช้สวดเมื่อฝันร้ายฝันไม่ดี
คาถาหัวใจขุนแผน
คาถาหัวใจโจร
พระคาถารวมจิตเป็นหนึ่ง
คาถาเรียกจิตคน
พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า
คาถาเมตตามหานิยม
คำนมัสการสมเด็จองค์พระปฐม
มหาจักรพรรดิแห่งพระคาถา
พระคาถาหลวงพ่อกวย
คาถา สำหรับก่อนจะขึ้น ขับรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซส์
คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย
คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
คาถา ชนะอุปสรรค
คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก
คาถากันผี
พระคาถาบูชาหลวงพ่อกวย
บูชาดวงชะตา
บารมีสิบทัศน์
เสกมีด
บทสวดมนต์และอานิสงค์ของการสวดมนต์
คาถาจุติของพุทธมารดา
บทสวดบูชาพระอุปคุต
บทสวดมนต์ตามแนวของพระบรมโพธิสัตว์พระศรีอาริยเมตไตย
ตำราเเก้วสารพัดนึก ลายมือ ลพ กวย วัดโฆษิตาราม
คาถาเมตตา หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
คาถาเจรจาค้าขาย
พระคาถาบูชาองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช
บทสวดคาถาผีรักพร้อมเสียง
พระสูตรพ้นเคราะห์ภัย
บทสวดพิจารณาสังขาร
พระคาถาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ
คาถากันยากจน
+++ คาถามัดใจ คาถาโชคลาภ และคาถารักษาไข้ +++
พุทธคาถาวันโลกดับ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
คาถาอยู่เย็นเป็นสุข"ได้รับจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
คำอุทิศส่วนกุศลโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) และ คำอธิบาย
พระคาถาบางบทเกี่ยวกับบรมครูพระเทพโลกอุดร
บทสวดมนต์พระธาตุประจำปีเกิด
@คำอธิษฐานจิตก่อนตักบาตร@
พระคาถาชินบัญชร ไทย/อังกฤษ
คาถาภาวนาแล้วรวยกันคุณไสยก็ได้เสริมเสน่ห์ก็ดี
คาถาเมตตามหานิยม
พระคาถาพระสีวลี คุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติม
คาถาสารพัดนึก..ครับ
พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )
บทสวดนมัสการพระคาถาชินบัญชร ฉบับไทย
คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน
พระคาถาเสกใบมะขามให้เป็นต่อ-แตน
รวมพระคาถาสืบทอดจากสำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์
พระคาถาเสกใบมะขามให้เป็นต่อ-แตน
บทสวดเจริญสังฆคุณบุชาหลวงปู่ อิเกสาโร เทพโลกอุดร พระในป่า
คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
หัวใจธาตุ นะ มะ พะ ทะ
พระคาถาเสกน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด
พระคาถาเสกน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด
คาถาดัก
พระคาถาที่หลวงพ่อฯ มอบให้ลูก ๆ ..
บทสวดอิติปิโสฯ
พระคาถาอายุยืน ห้ามมัจจุราช (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)
คาถาราหูอมจันทร์
พระคาถามหามงคลโสฬส สัมพุทะเธหงษาและนวโลกุตตระธรรม
บทสวดมนต์พระไตรญาณของสมเด็จโต
คาถาพระอินทร์ - ก่อนอ่านหนังสือให้ท่อง
ตาถาเรียกทรัพย์
คาถาทำให้ความจำดี
คาถาป้องกันตัวครับ
คาถาหัวใจพระแม่กวนอิม
แผ่เมตตาให้ตนเอง
พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
คำอธิฐานอโหสิกรรม
คำอธิษฐานภาษาไทยโบราณ
พุทธมังคลคาถา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหฺมรํสี
บทกรวดน้ำพิเศษ
คาถาสืบสร้างทางสวรรค์และนิพพาน
คาถา ภาวนา ดูเนื้อคู่
บทสวดมนต์ป้องกันผี (ภูตผีปีศาจจะไม่มารบกวน)
คาถา คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
คำอธิษฐานเสริมดวง
คาถาเงินล้าน
เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปล) + เสียงสวดอนัตตลักขณสูตร (แปล)
คาถาแห่งความรัก ความหลง
บทกรณียเมตตาสูตร บทแผ่เมตตานี้คือพระขรรค์เพชรของพระพุทธเจ้า
พลังอาคมกล้า หลวงพ่อเชย
คาถาพญายม
คาถาคุ้มครองเมื่อนอนหลับ
บทกล่าวอัญเชิญและบูชาพระธาตุ แบบต่างๆ
คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤษี 108 พระองค์
รวมพระคาถาของหลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คำบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รัชกาลที่ 5
คำอธิฐานขอบารมี
พระคาถาเมตตาหลวง ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
ขอบทสวดมนต์ หรือคาถา ขายของดี
คาถาอุณหิสสะวิชะโย
บทสวด อาฏานาฏิยะปะริตตัง
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
คาถาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
สุดยอดพระคาถา
บทสวดมนต์มงคลเก้า พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ
คำถวายทาน
คำบูชา พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
คำบูชาพระสีวลี
คำบูชาพระสังกัจจายน์
คาถาเสี่ยงโชค
คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร
พระคาถานารายณ์แผลงฤทธิ์
พระคาถาประกาสิตพระร่วง
พระคาถาแก้วสารพัดนึกหลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ
คาถาสกัดโจรผู้ร้าย
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
พระคาถาพาหุง
คาถาบูชาพระสิวลี
คาถาบูชาพระสิวลี
สวดทำวัตรเช้า (แปล)
คาถาแก้กรรม
คาถามหาปราบ่
คาถา ปลุกกุมาร เลี้ยงผี
คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยใหอาการเจ็บป่วยทุเลา(ทดลองแล้ว)
บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ทำวัตรเย็น แปล
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
ชยันโต แปล
คาถาอุณหิสวิชัย และคาถาบูชาดวงชะตา
พระคาถาสีหนาท
พระคาถาอายุวัฒนะ
พระคาถาที่สงสัย
เสียงสวดชัยมงคลคาถา เป็นไฟล์ MP3
พระคาถาพระอนุรุธเถรเจ้า
คาถาสร้างปัญญา จากปู่ฤาษี (ชั้นพรหม)
บทสวดมนต์ประจำวันทั้ง7วัน
คาถาจุติของพุทธมารดา
อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี
บทสวดญี่ปุ่น
คาถาพญาครุฑ
คำไหว้ที่ใช้ในงานศพ
คาถาสำหรับวัยรุ่น ในวันวาเลนไทน์
คาถาสาวหุม
คาถาปกป้องคุ้มครอง จากภัยของสิ่งชั่วร้าย ภูติผีปีศาจทั้งปวง
บทสวดแก้โสด
อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้
คาถานำโชค
มนต์คาถาแห่งปัญญา
คาถาสวดกับลูกประคำ
พระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า
คาถาเพิ่มความสำเร็จ
คาถายันต์เกราะเพชร หรือ อิติปิโส 8 ทิศ
คาถาคุ้มครองตัวเอง
คาถาพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข)วัดปากคลองมะขามเฒ่า
...คาถา...+++ขอให้รักเราไม่มีช่องว่าง+++
คาถาคุ้มครองเมื่อนอนหลับ
พระคาถาธารณปริตร ใช้สำหรับสวดป้องกันภัยพิบัติ
คำสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช
๛คาถา เย ธมฺมา๛
อาราธนาศีล 5 ด้วยตัวเอง ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆ
คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยใหอาการเจ็บป่วยทุเลา(ทดลองแล้ว)
สัจจกิริยาคาถา
รวมคาถาสารพัดนึก
คาถาบูชาพระธาตุในพรมโลก และดาวดึงส์
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม...อานิสงส์เพียบ!!!
คาถามหาพิสวาส
คาถาปลุกเสกเครื่องรางต่างๆ
พระคาถายันทุน
โพชฌังคปริตร....บทสวดต่ออายุผู้ป่วย
" การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน " จากสมเด็จโต
ปัฏฐนฐปนคาถา ( คาถาว่าด้วยการตั้งความปราถนา)
คำถอนอธิฐานทีเป็นมิจฉาทิฏฐิ
"ย า อ า ยุ วั ฒ นะ " ...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
คาถาคำอวยพรของสมเด็จองค์ปฐมสุดยอดที่สุดแล้ว
:: บทสวดสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ::
หัวใจคาถาพระเจ้า ๑๐ ชาติ...เป็นคาถาป้องกันอุปสรรค เป็นมงคลยิ่ง
อธิษฐานพิเศษ จุดธูป 39 ดอก
การขอขมา พระรัตนตรัย
อธิษฐานลาพุทธภูมิ
คำอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ
พระคาถาคงกะพัน ของหลวงปู่เผือก วัดสาลีโขภิตาราม ปากเกร็ด นนทบุรี
***พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก***
คาถาพวกหายตัว มหาเสน่หจะใช้ได้จริงหรือ
คำแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญา ( ไม่มีประมาณ)
คาถา "เสริมความงาม" แบบพุทธ
คาถาปลุกจิต
คำบูชาหลวงพ่อโสธร
สวดอุปปาตะสันติ
คาถา \"โค้งอันตราย\"
คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร
บทสวดมนต์ก่อนนอน
คาถา ถอนของ
คาถารักษาโรค**กรรม
พระคาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์
โพชฌังคปริตร....บทสวดต่ออายุผู้ป่วย
คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
+++รวมพระคาถาจากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน+++
คาถาอัญเชิญพระธาตุ
คาถาถอนพิษถอนคุณไสย์
คาถาสำหรับคนนอนฝันร้าย
คำแปลโดยพิศดารของ นะ โม พุทธา ยะ
คำอธิษฐานจิตประจำวัน (ย่อ)
บทชุมนุมเทวดา
พระมนต์ขุนแผนชมตลาด
อาราธนาพระเครื่องของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
บทสวดน้ำมนต์ของ หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน วัดตาล
พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
พระคาถาพระรัตนตรัย 3 ชั้น(สมเด็จโต)
พระคาถา พุทธะมังคะละ (อรหันต์แปดทิศ)
สุดยอด พระคาถาปัญญาบารมี สวดแล้วจิตสงบ ภูติผีปีศาจไม่มารบกวน
พระคาถาเมตตามหานิยมและปลอดภัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
คำอุทิศส่วนกุศล
คาถายันต์เกราะเพชร
คำไหว้บารมี 30 ทัศ(แบบครูบาศรีวิชัย)
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ( คำแปลอยู่ด้านล่าง )
มหาเมตตาใหญ่
บทสวด พุทธคุณ พาหุง มหากา แบบ หลวงพ่อจรัญ (มีแปล)
สวดสิบสองตำนาน
คาถาแก้อาคม
คาถา เมื่อเจอโจรผู้ร้าย
คาถาบูชา "ยันต์โภคทรัพย์บารมี" ครูบาน้อย
ภูมิพลมหาราชวรัสสะชัยมังคลคาถา
คาถาปลุกเสกของ ลองใช้กันแล้ว
คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยสมเด็จโต พรหมรังสี
ภารสุตตคาถา
พระอาทิพุทธเจ้า(สมเด็จองค์ปฐมปางธิเบต)
คำอธิษฐานบูชาพระพุทธบาท
คาถาลงจากคาน! คิ คิ คิ
คำอธิษฐานเสริมดวง
บทสวดชินบัญชรเป็นภาษาอังกฤษ
คาถาดี.. ไว้ป้องกันตัว
คำนมัสการสมเด็จองค์ปฐม ฉบับวัดท่าซุง(ยาว)
คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
คาถาบูชาพระพุทธชินราช.....เอาไว้บูชา
+++ ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ 32) ฉบับปลง+++
คาถาแก้งอน คาถาละลายความเครียด และคาถาดีๆเด็ดๆอีกมากมายที่นี่!!!
คาถายมบาล
คาถาบูชายันต์โภคทรัพย์บารมี ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
คาถา "บูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ" วัดท้ายน้ำ
พระคาถามหาสูญ
บทสวดถวายพระพร ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา
บทสวดมนต์หลังพระปาติโมกข์
บทสวดของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่หลวงตาม้าท่านแนะนำลูกศิษย์
คาถาอโหสิกรรม
ขอคาถาพ่อใหญ่ พุทธมณฑล
บทสวดพระคาถาชินบัญชร กับบทสวดพาหุงมหากา
คาถาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
เป็นไงกันบ้าง วันแม่ที่พึ่งผ่านไป
คาถาป้องกันอุปสรรคปัญหา
คาถาการเดินทาง
คาถาอิติปิโส แก้วยอดฟ้า
คาถาอาราธนาธงท่านปู่พระอินทร์
คาถาอาราธนาธงมหาพิชัยสงคราม
คาถาอัญเชิญคุณพระและอาราธนาพระเครื่อง
คาถาอาราธนาตะกรุดมหาสะท้อน
คาถาอัญเชิญหลวงปู่โลกอุดร
คาถาสะเดาะกุญแจ
คาถาให้คนรักและเมตตา
คาถาแก้หลงทาง
คาถาป้องกันอันตรายและกันขโมย
ตำราเสกข้าวสาร เสกทราย
คาถากันผี
คาถาอภิญญารวม
คำภาวนาซึ่งพระนิพพาน
คาถาขอให้แม่ธรณีช่วย
คาถาบูชาพระอินทร์
คาถา เชิญองค์ประทับร่าง
"คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช "
บทสรรเสริญพระตรีมูรติ
คาถาสารพัดนึก
คาถาบูชาพระพิฆเณศ เทพแห่งความสำเร็จ
พระคาถาเสริมทรัพย์(หลวงพ่อปาน)
*** โลกุตตระธรรม ... พระคาถาป้องกันสรรพภัยทั้งปวงกึ่งพุทธกาล ****
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ พร้อมคำอธิบาย
พระคาถาต่ออายุ
บทสวดสำหรับคนเกิดวันเสาร์
บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศและบทสวดพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน
*** โลกุตตระธรรม ... บทถวาย สัจจะ ****
*** โลกุตตระธรรม ... บทสวดฆราวาส ****
มนต์กันผี
คาถาบูชาพระสีวลี
คำกรวดน้ำพร้อมคำแปล
คำกรวดน้ำพร้อมคำแปล
บทสวดมหาเมตตาใหญ่
บทปลงสังขาร
สุดยอดบทสวดแผ่เมตตามาแล้ว เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)พร้อมบทแปล
คาถาของ หลวงปู่โง่น
คาถาอภิญญารวม
คาถามหาอำนาจ
คาถาขอให้แม่ธรณีช่วย
อุปปาตะสันติ
พุทธมังคลคาถานี้ หรือเรียกว่า คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร, นะโมการะอัฎฐะกะ(นะโม ๘ บท)ุ, คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ(ของอาจาร
ขอคาถา พระพุทธเจ้าเปิดโลก ทีครับ
คำไหว้เทวดาประจำวัน
คาถาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
มนต์กันผี
คาถา บูชาพระนางพญา
คาถา เสริมสร้างสติปัญญา
คาถา ปืนยิงไม่ออก
คาถา เมตตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)
คำไหว้พระเจ้า 10 ชาติ
คาถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ฯลฯ
ทสวดขอพรพระตรีมูรติ
ภูมิพลมหาราชาภิตฺถุติคาถา...ภูมิพลมหาราชาสดุดีคาถา
คาถาแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐม
คาถาสุดยอดเมตตาหลวง ของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เอาคาถาจากเขมรมาฝากครับ...........
พระธารณะปริตร ที่มีอานุภาพดุจ ***พระอาทิตย์ 7ดวง*** ขึ้นพร้อมกันในวันโลกาวินาศ
พระคาถาที่ระงับ ***มหานรกใหญ่ทั้ง8*** ได้นาน90แสนกัลป์
คาถาเมตตามหานิยม (ใครเห็นก็รัก)
ขอความอนุเคราะห์
ใครเก่งเรื่องรักยมเข้ามาในทู้นี้หน่อยนะครับ ถ้าดีก็ขอเมลหน่อยนะครับ
คาถา ปืนยิงไม่ออก
พระคาถาเมตตาหลวง ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โองการเทพชุมนุม
รวม 28 พระคาถา จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
สุดยอดแห่งพระคาถา
คาถาหลวงอิติสุคโต หลวงพ่อโอภาสี
คาถาช่วยชาติ (ภาษาไทย)
คาถาบูชา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ
รวมบทสวดมนต์ คาถาโบราณ สุดยอดของดีอิสาน
โสฬสคาถา บทสวดเพื่อให้คลายโรค..
คาถาบูชา ท้าวมหาพรหมชินะปัญชะระมหาพรหมา
ขอทราบคาถา
ว่าด้วยคาถาปลุกกุมาร
คาถาบูชากรมหลวงชุมพร
คำอธิษฐานเมื่อถวายทรัพย์ในการทำบุญ
คาถามงคลแก้วเจ็ดประการ
อรกชาดก เรื่องอานิสงส์การแผ่เมตตา
คาถาพระอรหันต์องคุลีมาร
"คาถาเปิดโลก" ใครรู้ ? ช่วยเผยแพร่ด้วยครับ
ขอคาถา บูชากุมารทอง หลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง จ. นครปฐม ค่ะ
ขอเชิญชวนสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศเวลา 20.30 น. ด้วยบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (สันสกฤต)
จินดามณีมันตราโพธิจิตตธารณี
ขอคาถาขุนข้าง วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี
บทสวดบูชาเทพเทวาทุกพระองค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล พระไตรญาณชินบัญชร
มนต์ชัยมงคลถาคา (พร้อมคำแปล)
ขอฝากบทสวดมนต์ ชัยยะมังคะลัง (บทสวดชัยใหญ่-ชัยน้อย,นะโมเม)
คาถาพาหุง ( ทำนองอินเดีย)
มงคลสูตรอินเดีย แปลไทย
“คาถาปล่อยสัตว์” (จีน)
“ คาถาแผ่เมตตาจีน” (ฮ๊วย เฮียง กี๋ )
ขอวิธีบูชาพระฤาษีนารอท
บูชาองค์ราชันดำจตุคามรามเทพ
ศีล ๕ แบบอินเดีย...ฟังแล้วขนลุกดี...เพราะจัง...
*** โลกุตตระธรรม ... กำเนิดโลกุตระ ****
*** โลกุตตระธรรม ... พรกึ่งพุทธกาล จัตตุกะเทวรูปกำลังพิสูจน์พรหมวิหาร ****
*** โลกุตตระธรรม ... พร จัตตุกะเทวรูป บทปราบผู้ทำลายธรรม ****
ความสงสัย
แจกฟรีหนังสือสวดมนต์ "มีสุข"
ขอถามอะไรหน่อยครับ
อุปปาตะสันติ มนต์สำหรับระงับเหตุร้ายทั้งปวง
แลกเปลี่ยนความรู้สายเขาอ้อครับ
คาถาเกี่ยวกับการสรรเสริญพระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ เทวดา บุคคล พระพุทธรูปและสถานที่
พระปริต-พระสูตร-นมการ
คาถาเรียกความจำ ปัญญาดี
คาถาสำหรับป้องกันอันตรายต่างๆ
รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ
คำภาวนา อธิษฐานต่างๆ
คาถาเกี่ยวกับมงคลต่างๆ
บทแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลต่างๆ
ผมอยากทราบคำแปลของคาถาเงินล้านครับ
พิธีบูชา พญาครุฑ
คาถาพระไตรสรณคม 3 หลวงปู่จันทรา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
รบกวนขอพระคาถาบูชาพ่อปู่ฤาษีด้วยครับ
มีคาถาเรียกคนรัก
สารพัด สารพันคาถา prapathep.bloggang.com
คาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่พระครูธรรมเทพโลกอุดร
วิธีบูชาพระบรมครูพระเทพโลกอุดร และประวัติโดยย่อ
ขอคำเเนะนำเรื่องบทสวดมนต์ค่ะ
ขอควากรุณาตรวจทานให้ด้วยครับ...จะพิมท์แจกวัดครับ..
ขอคาถาเมตตาขั้นสุงสุด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ อยุธยา
ขอความเมตตา ผู้รู้บทสวดเมตัญจะ
คาถาย่นระยะทาง
อาการวัตตา อาทิตตปริยาย อานัตตลักขณะ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีคำแปลโดยละเอียด
คาถาท่านปู่พระอินทร์
*** โลกุตตระธรรม ตอน พระกัสสปะรื้อถอนจักขุของตน ไม่ได้ปฏิสนธิตามจักขุให้เหตุผล ****
*** โลกุตตระธรรม...พรกึ่งพุทธกาล อาระหันทะปะตัดกามเวทนา สันทะศึกษา ****
ขอบทสวด ปารายนสูตร
ขอความเมตตาช่วยแนะเวบฮินดู
*** โลกุตตระธรรม...พร บรรจุนาค อนุโมทนานาค ****
อยากทราบหัวใจชูชก
ขอทราบวิธีการบูชาและสังเวยศาลผีที่ถูกต้อง
บทกลอนบูชาพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
นำมาฝากคับ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก และพระคาถาชินบัญชร (ถ้าโพสซ้ำขออภัยนะค้าบ)
คาถาดับสังขาร
อยากได้คาถาหลวงปู่ผินะครับ(คาถาส่งคุณปลัดได้ยิ่งดีครับ)
คู่มือพ้นทุกข์
บทสวดขอขมาพระ
บทสวดพลจักรกัปปวัตนสูตร.mp3 (บทสวดชัยน้อย นะโมเม)
องค์การพรหมณ์ ใครรู้เผยแพร่หน่อยครับ
ขอ พระคาไล่มดและแมลงต่างๆ
รวมคำขอขมา-คำอธิษฐาน
คาถานกเค้าแมว
คาถาบูชาชูชก
คาถาบารมีพันธรรมเทศนาบทหนึ่งของพุทธเจ้า
อธิฐานมัดจิตก่อนนั่งสมาธิ
บทสวดทำน้ำมนต์ ...01
อยากได้บทสวดมนต์ ของคุณสุวัชชัย สิทธิมาอะค่ะ
ไหว้ต้นมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า
บทเมตตา...จำง่าย
คำบูชาหมอชีวกโกมารภัจ(หมอประจำตัวพระพุทธเจ้า)
คำขอขมาและอธิฐานจิต
พระคาถาเสกน้ำล้างหน้า
แจกฟรี หนังสือสวดมนต์ สามัญประจำบ้าน "มีสุข"
บทสวดสงบเหตุร้ายทั้งปวง อุปปาตะสันติ
ปรัชญาปรมิตาหทัยสูตร The Heart Sutra
ขอคาถาหน่อยคะ
เชิญดาวน์โหลด..พระคาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม..(จัดหน้าขนาดA4 พร้อมใช้สวดค่ะ)
บทสวดธัมมะจักร
คาถาลงธาตุ
บทสวดขอบารมีจาก พระแม่กวนอิม
บทสวดเจ้าพ่อเสือ
คาถาล้างบาป
พระคาถานมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์:อานิสงส์เหนือจะกล่าว
พระคาถา อิติปิโสถอยหลัง
อยากทราบคาถาบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก
ขอคาถาพระไพรีพินาศ
คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์
คาถารักษาโรคกรรม
ถามผู้รู้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับการท่องคาถา มือใหม่ค่ะ (เพิ่มเติม)
คาถากันความทุกข์
บทสวดแผ่เมตตาของสมเด็จหลวงพ่อทวด
ด่วน.!!! ขอความอนุเคราะห์สวดมนต์แผ่เมตตาช่วยชีวิตหญิงสาว
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่) แบบพิสดาร
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)
คำไหว้ปารมี ๙ จั้น ของท่านครูบาศรีวิชัย
มีคาถาบูชา วัสสวดีมาร หรือปล่าวครับ
พระคาถาธารณปริตร ป้องกันภัยพิบัติ
ใครมีไฟล์เสียง พระคาถาเงินล้าน บ้างครับ
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่) แบบพิสดาร ครูบาศรีวิชัย แบบย่อสุด ๆ ค่ะ
พระคาถารวม
คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ**
*คาถาคลอดง่าย* ของพระองคุลีมาล
อยากได้คาถา ขุนแผน มหาเสน่ห์ หน่อยคับ
รวม คำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา อนุโมทนา
คาถาของแท้ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิ
พระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
สงสัยยยยย???? อีกแล้ววว
^^ ขอพระคาถา เมตตามหานิยมสุดยอดเสน่ห์ แรง ๆ ^^ ครับ
ใครมีคาถาพญาปลาช่อน
คาถาพระอาการวัตตาสูตร
คาถาทำน้ำมนต์อาบแก้อาถรรพ์
ช่วนเหลือหน่อยค่ะ
ขอคาถากล่าวสมาทานพระกรรมฐานของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง
ขอคาถากำแพงแก้ว 7 ชั้นหน่อยครับพี่ๆ
นโม ตสส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทธสส : มหานมัสการ มหาพลานุภาพ
สุดยอดพระคาถาป้องกันผี และสิ่งชั่วร้าย
รวมคาถาต่าง ๆ
รบกวนพี่ๆขอบทสวดพระคาถาจุทัสสะ
“ การไหว้ขอขมา ๗ ครั้งก่อนนอน ”
บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินบัญชร
อยากได้บภเสภาและคาถาบูชาศาลเพียงตาและไหว้ครูเทพครับ
บทบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคตทั้ง ๑๐ พระองค์
บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
สวดพระคาถาชินบัญชร มีซับคาถาขึ้นให้เราสวดตามได้ สะดวกคับ(อีกทางเลือกหนึ่ง))
บทสวดมนต์แปล (ฉบับวัดท่าซุง)
แจกให้รับฟังและดาวน์โหลดแล้ว อานิสงส์สวดมนต์,บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น,บทแผ่เมตตา
ขอบทสวดมนต์
คาถาโพธิบาท ( คาถาป้องกันภัยสิบทิศ )
ขอบทสวด พระคาถาจุทัสสะ ไม่ทราบว่ามีบ้างไหมครับ
รบกวนช่วยดูลำดับของบทสวดมนต์หน่อยครับ
ของขลัง
คาถากันไฟ
พระคาถาเปิดตาปัญญา : สุนทรีวาณี
คัมภีร์สัจจคาถาเมตเตยยะ(พร้อมแปล)
บทถวายกาย
ขอคำแนะนำ ด้านบทสวด หลายภาษา นึกว่าทำบุญนะครับ
หนังสือมนต์พิธี ฉบับ MS Word
++++รวมพระคาถาครอบจักรวาล+++++
ขอคำแนะนำ บทสวดมนต์ชินบัญชร ที่ถูกต้องด้วยนะคะ
คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน
คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์ โทษ เวร ภัย
คำประกาศโทษตน
คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
คำแผ่เมตตา ๖ ทิศ
ขอขมาใหญ่ในชีวิต เพื่อพิชิตดวงธรรม
คำอาราธนาคุณพระ ของหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า
คาถาพระสยามเทวธิราช
คาถากันไฟ
คาถาสมัครงาน
คาถาค้าขาย
คาถาป้องกันผี
พระคาถายูงทอง สุดยอดพระคาถาจาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ถามเรื่องบทสวดหน่อยครับ
ขอคาถา
พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
ฟังเสียงสวดมนต์จากแผ่นซีดี แทนการสวดมนต์ด้วยตัวเองได้หรือไม่
อยากได้บทสวดพระราหู ครับ
ขอบท สวดมนต์
คาถากันภัย(หลวงปู่ขาว อนาลโย)วัดถ้ำกลองเพล
ขอผู้ใจบุญ ขอเพลงสวดมนต์ แบบภาษาแต้จิ๋ว
รบกวนอยากจะขอบทเพลงสวดมนต์ของพระพิฆเนศค่ะ
พระคาถาพุทธาภิเสก
อยากจะขอบทเพลงนี้น่ะครับ อยากได้เป็น .mp3 ครับ
คาถากันความทุกข์
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏกภาคภาษาอังกฤษ
รวมพระคาถา (ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)
คำอฐิษฐานบารมีในการสะสมบุญ
แนะนำท่านที่จะนำบทหรือคาถามาโพสไว้
สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก3จบแล้วอธิษฐานจะสมปรารถนา
พี่ๆครับผมเด็กใหม่ขอคำเนะนำหน่อยครับ
จะติ
คาถาร้อยอักษรวัชรสัตตวา
พระมาลัยโปรดสัตว์
ชีวิตมีแต่โดนทำร้าย หันมาทางนี้
พระคาถาพุทธนิมิต
"พระคัมภีร์ พระสติปัฎฐาน วิธีทำสันโดษ ดีวิเศษนักแล"
บทสวดพระบรมมหาจักพรรดิ
คาถาสามพันตึง
โองการมหาเถรตำแย
ช่วยหนูทีค่ะ
ขอคาถาบูชาพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
คาถามหาจักรพรรดิ์ ลป.ดู่วัดสะแก
คาถาดับบาป ของพระกษิติครรภโพธิสัตว์)
คาถามหาราชสีห์
คาถาอิทธิฤทธิ์ ลพ.ปาน
นะมหาอุต
นะเมตตา
พุทธมังคลคาถา สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
คาถาเสริมดวงชะตา
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระพุทธเจ้าเดินจงกรม
คาถากำแพงแก้ว ๗ ชั้น
นะกำบัง
ยันต์เกราะเพชร
บทสวด หมี เล่อ เจิน จิง
ยันต์พระเจ้า ๑๖ พระองค์
นะใจอ่อน
คาถาหงส์ทอง
(คาถา) สำหรับคนค้าขายดีนักเเล
มนต์จินดามณี
คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหาร 4
นะลือชา
คาถาบุชาพระสยามเทวาธิราช
คาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
คาถาบูชา หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
คาถาสวดมนต์ประจำวันเกิด
ยอดพระคาถาทางสตรี(ดีเเก่ชายเเล)