Sunday, February 21, 2010

ร้านพลังบุญ-สินค้าปลอดสารพิษ

ร้านพลังบุญ จำหน่ายสินค้าที่ปลอดสารพิษในราคาถูก

เป็นร้านที่คุ้นเคยกันดีของชาวบึงกุ่ม เพราะเปิดบริการมากว่าสิบปี โดยการรวมหุ้นกันของชาวอโศก โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดสารพิษในราคาถูก บริการลูกค้าด้วยความสุขุม ประณีต ซื่อสัตย์ และไม่จำหน่ายสินค้าที่ผิดศีลธรรม เช่น สิ่งมอมเมาต่างๆ เนื้อสัตว์ทุกชนิด เป็นนโยบายที่ทางร้านปฏิบัติกันมายาวนาน
กลุ่มสินค้าที่จำหน่ายจะเน้นปัจจัย ที่จำเป็นต่อชีวิต แบ่งเป็นหลายแผนก เช่น แผนกยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ แผนกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แผนกพืชไร่เป็นเมล็ดธัญพืชต่างๆ แผนกผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ใส่สบายตัว สินค้าเหล่านี้ส่งต่อมาจากเครือข่าย ที่ทางร้านไปแนะนำกระบวนการผลิตว่า ผลิตอย่างไรถึงสะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ และรับซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตเลย เช่น ข้าวปลอดสารพิษที่รับซื้อจากจังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

ที่ตั้ง :
67/7 -8, 67/10, 67/57 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์
0-2374-6110

เปิดบริการ :
6.00 น. – 9.00 น. และ 11.00 น. – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

การเดินทาง :
รถเมล์สาย 73 ก, 60, 71, 95, 96, 115, ปอ 1, ปอ 12, ปอ 73

สินค้าแนะนำ :
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ